Toolkit voor scholen

Wij Pestvrij is een gratis toolkit, gebaseerd op de 10 bouwstenen van Kies Kleur tegen Pesten.

Deze toolkit neemt scholen bij de hand bij het opstellen van een sterk antipestbeleid. Zo’n beleid levert een fijnere en veiligere omgeving op die zowel voorkomt als reageert.

Een haalbaar en doeltreffend antipestbeleid voor elke plek die met kinderen en jongeren werkt.

Zo brengen we samen Wij Pestvrij dichterbij!

Kunnen we Wij Pestvrij ook uitrollen met ondersteuning van externe begeleiders?

We weten momenteel nog niet of we dit aan scholen zullen kunnen aanbieden.

COMING SOON

COMING SOON

Over het netwerk

Logo Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten

Wij Pestvrij kwam tot stand binnen het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

Al vele jaren zet ons Netwerk van betrokken organisaties zich in voor sensibilisering over het voorkomen en reageren op pesten. Kende je ons niet? Ongetwijfeld hoorde je wel eens van campagnes als de Week tegen Pesten (tot 2023-2024) of STIP IT (samen met VRT)? Of misschien keek je al eens op ons digitaal infoplatform Alles over Pesten?

Vanaf 2024-2025 versterken we onze focus op de 10 bouwstenen met de nieuwe campagne Kies Kleur tegen Pesten: Een jaar lang. Ook online. En daar sluit Wij Pestvrij heel goed bij aan.

Kijk op onze websites:

Over de makers

Wij Pestvrij voor jeugdwerk en sport werd ontwikkeld door Tumult en Sportieq. Beide organisaties zijn lid van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.
Tumult is al bijna 20 jaar actief rond het thema pesten. Onze vormingen over No Blame of cyberpesten, de gratis No Blame-brochure en nu ook Wij Pestvrij zijn slechts enkele voorbeelden van hoe wij (bege)leiding in het jeugdwerk ondersteunen.
Sportieq brengt het thema pesten onder de aandacht in de sport, via de vorming Time Out tegen Pesten en met tools zoals het Doeboek Time Out tegen Pesten. Onze caseondersteuners geven ook persoonlijk advies aan API’s om pestsituaties op een goede manier aan te pakken.
Wij Pestvrij voor scholen werd ontwikkeld door Scholierenkoepel en Pimento. Beide organisaties zijn lid van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.
Scholierenkoepel is …
Pimento is …